måndag 31 juli 2017

Choeung Ek - The Killing Fields of Phnom Penh


Innan du läser detta inlägg, se föregående inlägg "Toul Sleng Genocide Museum" för bättre förståelse.
När jag anlände till Choeung Ek var det väldigt svårt att föreställa sig att detta var en plats där tusentals oskyldiga människor brutalt mördats och kvarlevor i form av ben och klädtrasor fortfarande återfinns. Platsen ser idag extremt fridfull och vacker ut. Massa buskar med blommor växer här, stora ansamlingar med vackra fjärilar frodas och flög fridfullt omkring.
Choeung Ek är bara en av de Röda Kmerernas gamla avrättningsplatser, även kallat Killing Fields. Hit anlände människor från bland annat Toul Sleng tortyrcentrum för att avrättas. Eftersom kulor var dyra och värdefulla använde man andra taktiker för att mörda fångarna. Känsliga läsare varnas här för att läsa vidare. 
Bödlarna här var soldater från Röda Kmererna. Istället för kulor använde sig soldaterna av vilka tillhyggen som fanns till hands för att ta död på offren. Det vanligaste sättet var att man slog ihjäl offret genom att klubba offret hårt i huvudet och sedan banka ihjäl personen. Man använde sig av yxor och järnrör för att penetrera eller krossa skallen hos offret. Till och med träd på platsen användes som redskap att mörda med. Det finns nämligen en speciell sorts träd (jag har glömt namnet) vars stam har hårda, vassa utskjutningar som användes till att skära halsen av offret. Mot ett annat träd slog man ihjäl spädbarn, ofta medan modern fick titta på. Hjärnsubstans, rester av hår och av ben återfanns på trädstammen vid utgrävningar på 1980-talet men inte förrän man fann en massgrav precis intill med över 1000 kvarlevor från spädbarn förstod man hur dessa dödats. 
Det är helt vedervärdigt vad vi människor är kapabla att göra mot varandra.
Mitt på området av Killing Fields står en så kallad stupa som är fylld med skallar från offer vars kvarlevor man funnit vid utgrävningarna. Över 9000 skallar är samlade här. Jag minns inte hur stort antal kvarlevor efter människor man funnit vid Choeung Ek men antalet fortsatte stiga efter att stupan fyllts till toppen. Därefter har man låtit kvarlevorna vila i jorden och än idag kommer det fortfarande upp delar av skelett och tyg från klädestrasor till jordytan, särskilt under regnperioden då jorden pånområdet översvämmas och sköljs bort. Vi var på plats under regnperioden. Jag såg en del av en sönderslagen skalle skymta upp över jorden intill en vattenansamling, på andra ställen hade man samlat ihop benknotor som nyligen kommit upp till jordytan. 


// Before continue reading this article, view previous article "Toul Sleng Genocide Museum" for better understanding. 
When I arrived at Choeung Ek I had a very hard time imagining that this used to be a site where innocent people were brutaly murdered and their remains still comes up to the surface of the earth even to this day. Because Choeung Ek, also called Killing Fields, today looks like a very serene, peaceful place where big beautiful flower bushes bloom and gorgeous butterflies circle across the area. 
Choeung Ek was only one out of a thousand Killing Fields used by Khmere Rouge during Pol Pots regime. Here, victims from the torture centre of Toul Sleng, among others, arrived to be executed. Since bullets was expensive and treasured, the executioners used other methods to kill their victims. Viewer discretion is here on adviced! 
The executioners were soldiers from the Khmere Rouge. Instead of using bullets the executioners used tools such as bambosticks, machetes, iron bars and shovels to kill the victims. To beat the victim to death slowly was a common method. 
Even the vegetation was used as a tool for murdering. There is a special kind of tree (I don't remember the name of it) that has sharp, outgrowing points on it which were used to slid the throat of the victim. Another tree was used for beating infants, babies and small children, to death - often while their mother had to watch. During excavations in the 1980's blood, hair and brain was found on the tree but it wasn't until later when a massgrave with the remains of over 1000 children was found that it was clear what the tree had been used for.
In the middle of Choeung Ek rises a high monument which is filled with skulls retrieved at Choeung Ek. There are over 9000 skulls in it and even after it was filled to the top there were so many remains left that wouldn't fit in it, so they were just left in the ground. Still to this day bones and skulls and pieces of clothing resurface, especially during the rain season. 
It's uncomprehensive what the human kind is able to do to one another. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar